Структура на Прв Скопски Извиднички Одред

Старешина на одредот / Претседател
Зоран Шиљковски
Контакт тел. 077 572 562
Е-пошта: zokisiljo@yahoo.com
Поврзи се со Зоран на Facebook

Членови на Старешинство / Управен одбор
Виктор Гилев
Контакт тел. 070 267 323 / Е-пошта: viksa_pestaloci@hotmail.com
Поврзи се со Виктор Facebook Instagram
Ивана Манчевска
Контакт тел. 078 599 043 / Е-пошта: ivana.mancevska15@gmail.com
Поврзи се со Ивана Facebook Instagram
Иван Велкоски
Контакт тел. 076 448 070 / Е-пошта: ifcepifce@gmail.com
Поврзи се со Иван Facebook Instagram

Началник на одред
Бојан Ѓошев
Контакт тел. 070 370 549 / Е-пошта: gosevbojan@gmail.com
Поврзи се со Бојан Facebook Instagram

Волонтери во Прв Скопски Извиднички Одред
1. Демјан Анатоли Голубов / Е-пошта: demjan.a.golubov@gmail.com
2. Димитар Чакар / Е-пошта: dimitar.cakar.5@gmail.com
3. Владимир Камбовски / Е-пошта: VKambovski001@gmail.com
4. Александра Радевски / Е-пошта: aleksandraradevski@gmail.com
5. Амелиа Георгиева / Е-пошта: ameliageorgievska@gmail.com
6. Ангел Спасовски / E-пошта: spasovskiangel8@gmail.com
7. Андреј Кузевски / Е-пошта: andrejkuzevski5@gmail.com
8. Димитар Тануровски / Е-пошта: tanurovskid@gmail.com
9. Кристијан Китанов / Е-пошта: kitanovk@gmail.com
10. Петар Ѓошев / Е-пошта: gosevpetar@gmail.com
11. Петар Петровски / Е-пошта: petrovskip22@gmail.com
12. Мартина Тасева / Е-пошта: taseva.martina@yahoo.com
13. Зоран Ристовски / Е-пошта: zokizokizoki@gmail.com
14. Сара Крајчевска / Е-пошта: sarakrajcevska0.@gmail.com
15. Драган Тануровски / Е-пошта:

Извршна канцеларија / Координатор на проекти
Снежана Јанковиќ
Контакт тел. 078 811 304 / Е-пошта: snezepsio@hotmail.com
Поврзи се со Снежана Facebook Instagram