Летен извиднички камп 2019 – Борачко езеро, Босна и Херцеговина ЛИНК

Смотра, Македонија – Скребатно 2018 ЛИНК

Смотра, Словенија – Велење 2017 ЛИНК

Летен извиднички камп 2017 – Извиднички Центар Охрид ЛНИК1 ЛИНК2

Летен извиднички камп 2016 – Грција, Сарти ЛИНК1 ЛИНК2

Летен извиднилки камп 2015 – Грција, Крф ЛИНК

Летен извиднички камп 2015 – Извиднички Центар Умраније – Истанбул, Турција ЛИНК

Летен извиднички камп 2014 – Извиднички Центар Охрид ЛИНК