Сојуз на извидници на Македонија – www.scout.org.mk
Светско извиднчко движење – www.wosm.org