Зимски извиднички камп 2020 – Осоговски планини, Пониква –  ЛИНК 

Зимски извиднички камп 2019 – Планина Кожув, Михајлово  – ЛИНК

Зимски извиднички камп 2018 – Шар Плаина, Попова Шапка – ЛИНК

Зимски извиднички камп 2017 – c.Мокрени – ЛИНК

Зимски извиднички камп 2016 – Планина Баба c.Ниже Поле – ЛИНК

Зимски извиднички камп 2015 – c.Папрадиште – ЛИНК   

Зимски извиднички камп 2014 – с.Орел – ЛИНК

Зимски извиднички камп 2013 – с.Градовци – ЛИНК