Пролетен бивак_Кликни ЛАЈК ако си за ХАЈК – Китка-Караџица 2019 – ЛИНК

Пролетен бивак 2018 – Китка, Шумско Домче – ЛИНК

Пролетен бивак Китка-Караџица 2017 – ЛИНК

Пролетен БИВАК 27-29 мај 2016 – ЛИНК