Ровери (од 19 години до 24 година).

Оваа категорија ја сочинуваат млади кои завршиле со средното образование. Тие активно се вклучуваат во организација на активностите и во подготовката на програмата за помладите извиднички категории. Тие најчесто се водачите во одредот, како и одговорни при организирање на летни, зимски кампови, школи и логорувања. По надминување на годишната рамка, т.е. над 24 години преминуваат во категорија Сениори (над 24 година). Во ПСИО категоријата Ровери е составена од водачите на извидниците.