Го објавивме нашиот годишен извештај 2019🌿. Може да заклучиме дека сме имале година навистина преполна со активности. ПСИО 💙❤️ во организација и/или преку директно учество посетил 34 активности ⚜️. Годинава е зголемен и бројот на нашите волонтери кои се секогаш спремни за нови авантури 🏕 и предизвици, тие во 2019г. имаат организирано 360 состаноци, 4 одредски кампови, 2 интернационални настани и 2 одредски акции/ национални натпревари 🤩😎…ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ👇👇

Годишен извештај за 2019 година

Годишен извештај за 2019 година