Во моментов изработуваме прирачник со чекор по чекор активности кои имаат за цел да ја поддржат работата на наставниците, фасилитаторите, водачите и сите младински работници на тема човекови права како: дискриминација и толеранција, родова еднаквост и меѓукултурен дијалог.
Како дел од истиот сакаме да вметнеме и ВАШИ приказни и сведоштва кои би имале желба да ги споделите со нас. Се што треба да направите е да ги искуцате (не подолги од половина А4 со фонт 11) и да ни ги испратите на нашата е-пошта: prvskopski@yahoo.com со наведен предмет: Сите различни сите еднакви.
ПСИО како и секогаш ќе ги награди они кои ќе се потрудат и ќе придонесат во нашата иницијатива која е поддржана од Град Скопје – сектор за образование.

сите различни сите еднакви

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *