Почитувани, Прв Скопски Извиднички Одред Ве поканува да аплицирате за престојната младинска размена која ќе биде составена од 2 дела, односно – првиот дел ќе се одржи во Ада, Србија од 18-26 мај 2019, а вториот дел во Левелек, Унгарија (крај на јуни 2019).
Право на аплицирање имаат сите млади 17+ години . При овој процес ќе одбереме 4 учесници и 1 тим лидер.
Сите трошоци за пат, сместување и програма се покриени од програмата на Еразмус+

Краен РОК за аплицирање 10 март 2019 год.

ЛИНК ДО АПЛИКАЦИЈА

РЕЗИМЕ
Невработеноста е голем предизвик за Европа и соседните земји. Непредвидениот технолошкиот развој и зголемената меѓузависност што светот ја доживува нема обезбедено решение за оние кои се оставени надвор од системот, особено за младите луѓе кои сметаат дека се потешко и самостојно се вреднуваат. Проблемот е уште поактивен кај младите со помалку можности во руралните и во урбаните средини, каде што приликата е ограничен ресурс и пристапот до образование е ограничен. Фрустрацијата и немоќта на младите во неповолна положба постојано раѓа ниска самодоверба, ниска мотивација и цинизам.Убедени сме дека вистинско и одржливо решение може да дојде само од внатре, кога промената во размислувањето и промените во перцепциите се одвиваат во главите на младите луѓе кои доаѓаат да сфатат дека имаат поголема контрола над својот живот отколку што мислат и дека се овластени да бидат проактивни и стратешки, да ги искористат можностите, да ги видат потенцијалните и да преземат ризици. Ние веруваме во потенцијалот на малите активности во локалните меѓусебно зависни реалности и потребата да се промовира претприемачкиот дух кај младите луѓе. Исто така веруваме дека ова зајакнување и инспирација најдобро ги донесуваат младите од самите млади луѓе. Приказната за успехот на еден млад претприемач може да ги мотивира илјадниците, а вештините што ќе ги научи еден младински работник може да влијаат на многумина во локалната заедница.
Едно патување – 2 етапи!
Меѓународната размена на проектот “Самопочитување на нас-СЕФУ” се состои од две фази:
Првата фаза ќе се одржи во Србија, каде што учесниците ќе ја разгледаат темата, нејзините предизвици и можности. Во периодот помеѓу првата и втората фаза, учесниците ќе направат истражување и набљудување во своите локални заедници за да најдат корисни согледувања и можности за создавање на вредност, претприемништво и вработливост.
Втората фаза на размена, која ќе се одржи во Унгарија, ќе ги собере на увид, учење инспирациите и искуствата на учесниците од нивните локални заедници и ќе ги преведе во конкретни деловни идеи и квалитетни младински проекти кои ќе се спроведуваат под програмата Еразмус +.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *