Локалната филијала на РИКО во Македонија организираше четиридневна обука за градење капацитети за проектирање на проекти во областа на мобилност, соработка и активизам на младите во Западен Балкан, во која активно учество зема и нашиот извидник Софија Илиевска. Обуката се одржа од 11 до 14 септември во Крушево, Македонија и се собраа 33 претставници од средните училишта и неодамна основани граѓански организации. Настанот има за цел да им обезбеди на учесниците вештини за пишување на проекти, но исто така и развој на проекти кои се занимаваат со приоритетите на RYCO – интеркултурно учење, справување со минатото, учество на младите и социјално вклучување. Целта на обуката беше да се обезбеди подобар квалитет на идните проектни предлози за отворени повици на RYCO, но исто така и на други фондации кои работат во регионот. Понатаму, обуката беше можност за вмрежување и градење на партнерства помеѓу учесниците, како и размена на искуства и практики од страна на врсници.

RYCO Regional Youth Cooperation Office

[rd_images_carousel animation=”rda_fadeInDown” images=”1325,1326,1327″]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *